Přednášky

kampus PřF MU,
Kamenice 5, budova B11, 1.NP, místnost 132, 14:00

Podzimní semestr 2022

6. 10. 2022
Michal Holčapek, University of Pardubice
Lipidomic Quantitation by UHPSFC/MS: Potential for Clinical Screening of Pancreatic Cancer abstract

3. 11. 2022
Jakub Hyvl, University of Hawaii at Manoa (online only)
Organobismuth Chemistry: Accessing Transition-metal Catalyst Surrogates and Novel Materials abstract

1. 12. 2022
Frank Biedermann, Karlsruhe Institute of Technology
Towards Supramolecular Systems for Small-Molecule Diagnostics in Biofluids abstract

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info